KAVIOKYYTI

– hevosella pääsee

Kaviokyydin Hevosajelutus, Talutusratsastus ja Ratsastustunnit

 

Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen
 

Sopimus tilaajan ja järjestäjän välillä syntyy vapaamuotoisesti sopimalla joko suullisesti tai kirjallisesti sähköpostilla.

 

Tilaajaa ei ole velvoitettu maksamaan varausmaksua.

Palvelun sovittu summa maksetaan sopimuksen mukaan joko laskulla tai käteisellä kuittia vastaan palvelun suorituksen jälkeen.

Laskun maksamisaika on 14vrk.

 

Palvelun tilaajan oikeus peruuttaa tilaus
 

Palvelun tilaajalla on oikeus peruuttaa tilaus 48h ennen sovitun palvelun alkua ilman korvausta.

Jos tilaus perutaan myöhemmin kuin 48h ennen palvelun alkua, tulee tilaajan maksaa järjestäjälle 20% sovitusta palkkiosta.

Jos sovittua palvelua ei peruuteta eikä palvelun tilaaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan, tulee hänen maksaa järjestäjälle 50% sovitusta palkkiosta.

 

Palvelun järjestäjän oikeus peruuttaa tilaus

 

Palvelun järjestäjällä on oikeus peruuttaa tilaus vain ylitsepääsemättömistä syistä, kuten sairastuminen, kuljetuskaluston tai varusteiden äkkinäinen rikkoutuminen, luonnonmullistukset ja vastaavat tapahtumat. Järjestäjän on ilmoitettava palvelun tilaajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että tilaajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

 

Vahingonkorvaukset

 

Palvelun tilaajalla on oikeus korvaukseen henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta, jonka järjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Vapautuakseen korvausvastuusta järjestäjän on osoitettava, ettei huolimattomuutta ollut järjestäjän puolella.

 

Iloisia kaviokyytejä!
 

Ajeluehdot